Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đào tạo

none

Bưu điện Tuyên Quang nâng cao kỹ năng giao tiếp và tiếp xúc khách hàng cho Giao dịch viên

Ngày 13, 14/6/2020, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện tổ chức lớp “Kỹ năng giao tiếp và tiếp xúc khách...

Bưu điện Việt Nam tổ chức khoá đào tạo phân tích nghiệp vụ

“Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA) giữ một vị trí ngày càng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Theo tổ chức IIBA (International Institute...

Bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 7 năm 2019

Ngày 26/10/2019, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu...

Đào tạo "Kỹ năng thuyết trình" cho CBCNV khối văn phòng TCT năm 2019

Tổng công ty triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp” từ ngày 18/10 đến ngày 19/10/2018. Mục tiêu khoá học: giúp học viên được trang...

Khóa đào tạo "Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh”

Tổng công ty triển khai đồng thời 3 khóa chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh” dành cho giám đốc, phó giám đốc tại các đơn vị...

Khai giảng khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" khóa 1/2019

Trong 03 ngày từ 03-06/03/2019 Tổng công ty tổ chức khóa học "Nâng cao kỹ năng quản lý kỹ thuật nghiệp vụ" năm 2019 dành cho 76 học viên là Giám đốc, Phó Giám...

Quy chế đào tạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 26/2/2010, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có văn bản số 101/QĐ-BCVN về việc ban hành Quy chế cử người đi đào tạo, bồi dưỡng của Tổng công ty.