Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quảng cáo thương mại


none

Giúp cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn vị trí, hình thức đặt quảng cáo thương hiệu, sản phẩm của mình tốt nhất thông qua hệ thống hạ tầng quảng cáo của Bưu điện.

Đặc điểm dịch vụ

Hình thức quảng cáo:

-         Biển quảng cáo ngoài trời

-         Biển Lightbox, Frame, màn hình LCD.

Trên phương tiện vận chuyển Bưu chính

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tại hơn 5.000 điểm Bưu cục, BĐ-VHX của Bưu điện trên toàn quốc

Câu hỏi thường gặp