Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Quyết định tặng danh hiệu "Bưu tá tận tụy" quý III/2016

Quyết định tặng danh hiệu "Bưu tá tận tụy" quý III/2016

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 09/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 07, 08/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng GIấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 05/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các CBCNV thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 06/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các CBCNV thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phất triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...