Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 02/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 21/12/2017 và ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định số 2062/QĐ-TTg, 110/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2118/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho đơn vị thành viên, đơn vị khối cơ quan Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 12/2017

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2371/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 cho đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 2373/QĐ-BTTTT về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2606/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng nhì cho cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đã có thành tích đóng góp cho sự...

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân

Ngày 16/12/2017, Tổng công ty đã ban hành văn bản số 5545/BĐVN-VP về việc hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2017 đối với cá nhân