Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2016 cho tập thể

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 đối với các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11-12/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 10/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Khen thưởng Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" năm 2016

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam "Đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây...