Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tin tài chính doanh nghiệp

none

Bưu điện Việt Nam: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Ngày 12/06/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2527/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Phê duyệt kế hoạch thuê tư vấn pháp lý

Ngày 17/3/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Quyết định số 382/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự...

Bưu điện Việt Nam: Công bố thông tin báo cáo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5652/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam: Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3302/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam báo cáo chế độ lương, thưởng năm 2019

Ngày 02/07/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2824/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 theo nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày 19/06/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2625/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam: Báo cáo tài chính 6 tháng 2019

Ngày 15/08/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3528/BĐVN-VN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tài...