Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi tiết văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Năm chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông
Số/ Ký hiệu 635/ÐU
Ngày ban hành 06/04/2013
Đơn vị ban hành Đảng ủy Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Người ký Chánh Văn phòng Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Ngày có hiệu lực 06/04/2013
Nội dung Công văn 635/ĐU về Năm chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông