Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chi tiết văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý V/v hưởng ứng chống rác thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần
Số/ Ký hiệu 307/CĐTCTBĐ-TĐTT
Ngày ban hành 24/07/2019
Đơn vị ban hành Công đoàn TCT
Người ký Trần Đức Thích
Ngày có hiệu lực 24/07/2019
Nội dung

Xem VB tại đây/Portals/0/Congdoan/307 RÁC THẢI NHỰA CĐTCTBĐ-TĐTT.pdf?ver=2019-08-01-105815-690