Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
584/QÐ-BCVN Thông báo cước mới 29/07/2012 15/08/2012
201/2012/QÐ-LienVietPostBank Thông báo cước mới 16/06/2012 19/06/2012
ISO Alpha-2 Mã: VN Danh mục hàng cấm gửi 01/07/2010 01/07/2010
ISO Alpha-2 Mã: NZ Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISo-Alpha-2 Mã: AU Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISO Alpha-2 Mã: PE Danh mục hàng cấm gửi 01/03/1999 01/03/1999
ISO Alpha-2 Mã: NP Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISO Alpha-2 Mã: NR Danh mục hàng cấm gửi 01/01/1997 01/01/1997
ISO Alpha-2 Mã: NA Danh mục hàng cấm gửi 01/03/1999 01/03/1999
ISO Alpha-2 Mã: ET Danh mục hàng cấm gửi 01/03/1999 01/03/1999