Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
75/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
74/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
73/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
72/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
71/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
70/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
69/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 25/01/2014 15/02/2014
DSBCÐB-2015 Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 16/03/2015 16/03/2015
84/2014/NÐ-CP Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 08/09/2014 01/11/2014
925/QÐ-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 01/07/2014 01/07/2014