Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
84/2014/NÐ-CP Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 08/09/2014 01/11/2014
925/QÐ-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 01/07/2014 01/07/2014
60/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 22/01/2014 15/02/2014
60/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 22/01/2014 15/02/2014
3410/BTTTT-TCCB Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 18/11/2013 18/11/2013
374/CÐBC-TÐTT Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 19/09/2013 19/09/2013
17/CT-TTg Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 09/08/2013 09/08/2013
35/2013/QÐ-TTg Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 07/06/2013 25/07/2013
59/2013/NÐ-CP Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 17/06/2013 31/07/2013
255/QÐ-BÐVN Các quy định nghiệp vụ khối văn phòng TCT 07/06/2013 07/06/2013