Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
12/2013/TT-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 13/05/2013 01/07/2013
874/QD-VNPTI - KDHTQT Thông báo cước mới 11/04/2013 01/05/2013
120/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 11/04/2013 01/06/2013
927 BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2013 07/03/2013
635/ÐU Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 06/04/2013 06/04/2013
675/BÐVN-DVBC Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 29/03/2013 29/03/2013
715/BDDVN-DVBC Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 03/04/2013 03/04/2013
352/BÐVN-VP Công văn hướng dẫn liên quan đến mục Bưu Chính 08/02/2013 08/02/2013
584/QÐ-BCVN Thông báo cước mới 29/07/2012 15/08/2012
201/2012/QÐ-LienVietPostBank Thông báo cước mới 16/06/2012 19/06/2012