Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
1270/QĐ-BĐVN-CĐTCT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 09/09/2019 09/09/2019
348/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 30/08/2019 30/08/2019
3776/BĐVN-CĐTCT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 30/08/2019 30/08/2019
337/CDTCTBD-TDTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 15/08/2019 15/08/2019
04/NQ-BCH Văn bản của Tổ chức Công đoàn 15/07/2019 15/07/2019
150/CĐTCTBĐ-TCKT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 23/04/2019 23/04/2019
105/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 29/03/2019 29/03/2019
101/CĐTCTBĐ- TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 29/03/2019 29/03/2019
78/CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 16/03/2019 16/03/2019
74/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 14/03/2019 14/03/2019