Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
60/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 22/01/2014 15/02/2014
60/QÐ-BÐVN Thông báo cước mới 22/01/2014 15/02/2014
572/QÐ-BÐVN Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 05/11/2013 01/12/2013
17/CT-TTg Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 09/08/2013 09/08/2013
35/2013/QÐ-TTg Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 07/06/2013 25/07/2013
59/2013/NÐ-CP Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 17/06/2013 31/07/2013
255/QÐ-BÐVN Các quy định nghiệp vụ khối văn phòng TCT 07/06/2013 07/06/2013
210/TB-VPCP Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 07/06/2013 07/06/2013
35/2013/QÐ-TTg Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Đảng và Chính phủ 07/06/2013 25/07/2013
12/2013/TT-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 13/05/2013 01/07/2013