Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
74/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 14/03/2019 14/03/2019
988/BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 14/03/2019 14/03/2019
65/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 07/03/2019 07/03/2019
33/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
32/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
31/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
30/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
29/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 26/02/2019 01/01/2019
2501/QĐ-BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 28/12/2018 28/12/2018
5765/BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 14/12/2018 14/12/2018