Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cao Bằng: Tập huấn triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 22/6, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính cho trên 120 cán bộ, nhân viên của 13 bưu điện huyện, Thành phố và 85 điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ.


Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu thủ tục hành chính về lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và Thể dục thể thao

Các đại biểu tham dự tập huấn được hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được UBND tỉnh công bố, gồm: 177 TTHC, thuộc 27 lĩnh vực của 9 sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện tùy theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi cũng như tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho những tổ chức, cá nhân ở xa, không có điều kiện đến các cơ quan nhà nước trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Việc tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đúng nguyên tắc, bảo đảm thống nhất giữa nhà cung cấp dịch vụ với các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.