Hot line   1900 54 54 81

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên tem Bưu chính

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam tổng hợp giới thiệu các bộ tem Bưu chính Việt Nam phát hành về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

1. Bộ Tem "Kỷ niệm 20 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong" (MS 83 - Phát hành ngày 02/5/1961)

 

Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế, khuôn khổ 44x33(mm), in ốp-xét ba màu tại nhà in Tiến Bộ.

2. Bộ Tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt nam" (MS 191 - Phát hành ngày 01/6/1966)

 

Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Nguyễn Kim Điệp thiết kế, khuôn khổ 30x50(mm), in ốp-xét hai màu tại nhà in Tiến Bộ.

3. Bộ Tem "Chào mừng 50 năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" (MS 619 - Phát hành ngày 15/5/1991)

 

Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Nguyễn Thị Sâm thiết kế, khuôn khổ 31x46(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện.

4. Bộ Tem "Kỷ niệm 60 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" (MS 862 - Phát hành ngày 15/5/2001)

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã phát triển nhanh chóng, rộng khắp cả nước, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Thiếu nhi và là đội dự bị bổ xung thường xuyên lực lượng cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm sóc, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua của Đội ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung : "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ". Và từ các phong trào thi đua đã nhân lên nhiều đội viên xuất sắc là tấm gương sáng để thiếu nhi cả nước học tập và noi theo.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2001)".

Bộ tem gồm 01 mẫu, giá mặt 400đ, giới thiệu hình ảnh Bác Hồ với Thiếu nhi Việt Nam.

Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện.

Quang Hải

Các tin khác