Hot line   1900 54 54 81

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Phú Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 03/02/2018, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Phú Yên đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cùng với 67 đảng viên trong toàn đảng bộ.


Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017

Tại buổi kỷ niệm, cán bộ đảng viên Bưu điện tỉnh Phú Yên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, 88 năm qua Đảng ta vẫn luôn đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp của Đảng thể hiện: Bản lĩnh chính trị vững vàng; Tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ; Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế… Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên thể hiện quyết tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động SXKD theo định hướng của Tổng công ty, cam kết thực hiện hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2018 được Tổng công ty giao.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, Đảng ủy Bưu điện tỉnh lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên. Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống ngành cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; việc làm của CBCNV ổn định; an toàn, an ninh doanh nghiệp được bảo đảm... 100% cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Hiện Đảng bộ có 67 đảng viên, đang sinh hoạt tại 04 chi bộ. Năm 2017 Đảng bộ Bưu điện tỉnh và 02 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Tổng công ty giao. Cụ thể, tổng doanh thu đạt hơn 115 tỷ đồng, hoàn thành 116%, tăng trưởng 36,1% so với năm 2016; Doanh thu tính lương đạt trên 48 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% , tăng trưởng 25,6% so với năm 2016; Chênh lệch thu chi hoàn thành 44%, giảm 73,9%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bưu điện tỉnh còn chăm lo công tác xã hội từ thiện, phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng; nhận đỡ đầu 07 học sinh thuộc xã nghèo Cà Lúi đang theo học tại Trường dân tộc nội trú tỉnh với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng/học sinh (hỗ trợ cho các cháu đến khi ra trường); Tặng quà Tết cho xã nghèo Cà Lúi nhân dịp Tết Đinh Dậu. Vận động CBCNV tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2017...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Phạm Văn Ngữ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong năm 2017, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục đoàn kết, tận dụng lợi thế, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị, xây dựng Đảng bộ trng sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Đảng bộ và các Chương trình công tác của đơn vị…

Tại hội nghị, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tặng giấy khen cho 01 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

Các tin khác