Hot line   1900 54 54 81

Đà Nẵng: Khai thác dịch vụ công qua Bưu điện

Dịch vụ này dự kiến sẽ đảm bảo giảm được một nửa số thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cũng như tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC trên phạm vi thành phố.

Bưu điện TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tiến hành thí điểm khai thác dịch vụ công trực tiếp và trực tuyến  tại 22 điểm giao dịch của Bưu điện Đà Nẵng, sau đó tiếp tục triển khai tại 21 điểm giao dịch còn lại của đơn vị này.

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, quy trình nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được quy định như sau:

- Nhận hồ sơ tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu;

- Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu chính (NVBC) kiểm đếm, đối chiếu với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai;

- Nếu tài liệu còn thiếu so với danh mục được công bố công khai thì NVBC có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung đầy đủ;

- NVBC và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào phiếu  hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành;

- NVBC trực tiếp đóng gói và niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát;

- NVBC thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) và cấp biên lai theo quy định.

Các tin khác