Hot line   1900 54 54 81

Sơn La: Trên 37.000 thủ tục hành chính được trả kết quả qua bưu điện

Triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, từ đầu năm đến nay ngành bưu điện đã tiếp nhận và trả kết quả trên 37.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong gần 2 năm qua, ngành Bưu điện Sơn La luôn xác định việc cung cấp dịch vụ phải đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, đã có 16 sở, ban, ngành đã tổ chức kí thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công với Bưu điện tỉnh Sơn La; có 12/12 huyện, thành phố thực hiện việc chuyển trả kết quả giải quyêt thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính đến tận tay người dân. Trong năm 2017, đã có gần 67.000 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện, 6 tháng đầu năm 2018 số lượng hồ sơ được trả kết quả đã đạt trên 37.000 hồ sơ, trong đó các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội đạt 32.000, cấp đổi giấp phép lái xe gần 5.000 hồ sơ cùng nhiều lĩnh vực khách như tư pháp, giao thông đường bộ, chính minh nhân dân, hộ chiếu…

Trong thời gian tới Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chuẩn hóa các công đoạn cung cấp dịch vụ hành chính công để vừa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý hành chính vừa tạo sự thuận tiện, đơn giản cho người dân khi tiếp cận dịch vụ tại các bưu cục giao dịch. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng bưu điện, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình giúp tổ chức cá nhân hiểu rõ lợi ích và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, trả kết quả qua mạng lưới bưu điện.

Các tin khác