Hot line   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 08/10/2018, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí đại diện lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty, đại diện cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ công tác cuối năm và định hướng năm 2019. Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 12-KL/ĐUK ngày 6/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chủ trương “Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”; Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/ĐUTCT ngày 02/8/2016 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển đảng viên tại Đảng bộ Tổng công ty.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu công tác xây dựng đảng phần lớn đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, Tổng công ty đã tham gia xây dựng Cổng thông tin điện tử mộ liệt sỹ; tham gia ban chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin quốc gia; tham gia thực hiện các dịch vụ Hành chính công… Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động bưu chính quốc tế qua đó góp phần nâng cao vị thế của Tổng công ty trong Liên minh Bưu chính thế giới, trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận và bàn các giải pháp nhằm triển khai thắng lợi nhiệm vụ các tháng cuối năm và đề ra các mục tiêu kế hoạch năm 2019. Thống nhất triển khai các định hướng lớn của Tổng công ty như: nghiên cứu phương án Chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh để theo kịp xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tham gia sâu, rộng của Bưu điện Việt Nam về Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, đề án tài chính quốc gia, an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động BĐ-VHX, chủ trương triển khai mô hình BĐ-VHX giai đoạn tới. Đảm bảo chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động…

Về công tác xây dựng đảng, quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 69-QĐ/TW của Trung ương để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu. Thực hiện việc quản lý đảng viên đi công tác nước ngoài theo quy định.

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"
cho ông Phạm Anh Tuấn và các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tại hội nghị lần này, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Vũ Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Duy Hoạt, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty.

Các tin khác