Hot line   1900 54 54 81

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bưu chính

Trong thời gian từ ngày 8-9/11/2018 tại Tokyo, Nhật Bản, nhà khai thác bưu chính chỉ định của 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật bản là Bưu chính Hàn Quốc, Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc và Bưu chính Nhật Bản đã tiến hành họp cấp cao và ký Biên bản ghi nhớ đồng ý tăng cường hợp tác đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.


Từ phải sang: Chủ tịch Bưu chính Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Bưu chính Nhật Bản và Phó Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo bản ghi nhớ này, các nhà khai thác bưu chính chỉ định của ba nước sẽ phối hợp cùng nhau để đẩy nhanh tốc độ hệ thống chuyển phát của mình để có thể cạnh tranh với các công ty thương mại điện tử toàn cầu. Đồng thời thành lập một nhóm công tác đặc biệt về thông quan điện tử (Swift) đối với bưu gửi qua biên giới giữa các nước này.

Ngoài ra, Bưu chính Hàn Quốc, Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc và Bưu chính Nhật Bản cũng đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm, thành công về đổi mới bưu chính nhằm duy trì tính cạnh tranh trong kinh doanh chuyển phát toàn cầu trong tương lai.
Bưu chính Hàn Quốc cũng chia sẻ họ đã đề xuất áp dụng công nghệ blockchain cho hệ thống theo dõi bưu kiện để cho phép lưu trữ và chia sẻ an toàn thông tin giữa các bên có liên quan, dẫn đầu trong việc nỗ lực xây dựng kế hoạch chiến lược về tăng trưởng trong tương lai.

Các tin khác