Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ các tài năng trẻ khởi nghiệp

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019, Vietnam Post đã chính thức ra mắt Hội đồng khuyến khích và hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty làm Chủ tịch Hội đồng.


Ra mắt Hội đồng Khuyến khích hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Theo đó Bưu điện Việt Nam sẽ luôn khuyến khích và hỗ trợ các tài năng trẻ (trong và ngoài Tổng công ty) triển khai các sản phẩm nghiên cứu, các phương án, đề án sáng tạo và khởi nghiệp có liên quan hoặc gần với tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các nghiên cứu, đề án sáng tạo sẽ được Bưu điện Việt Nam lựa chọn, tạo điều kiện áp dụng thí điểm và khai thác trên mạng lưới của Tổng công ty.

Đối tượng khuyến khích và hỗ trợ là sinh viên, nhóm sinh viên thuộc các trường Đại học của Việt Nam, lưu học sinh nước ngoài trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp; các tài năng trẻ sống và làm việc tại Việt Nam; các nhóm khởi nghiệp, công ty khởi nghiệp; các đối tượng khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu sáng tạo, khởi nghiệp.

Hội đồng Khuyến khích hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp có 12 thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng; Tổng giám đốc Chu Quang Hào là Phó Chủ tịch hội đồng; Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Quốc Vinh là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. 9 thành viên còn lại là Phó Tổng giám đốc Chu Thị Lan Hương và các Trưởng Ban: Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu, Ban Tổ chức Lao động, Ban Dịch vụ Bưu chính, Ban dịch vụ Tài chính Bưu chính, Ban kinh doanh Phân phối Truyền thông, Ban Kỹ thuật công nghệ, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Tài chính kế toán. 

Các tin khác