Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam là đơn vị có chuyển biến tốt về hiệu quả kinh doanh năm 2018

Đó là đánh giá của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) diễn ra sáng 16/1 tại Hà Nội. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh cho biết: Trong năm qua, với sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch của những doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt, có mức tăng trưởng cao so với năm 2017. Cụ thể, 29/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sản xuất, kinh doanh có lãi; 17/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng; 9/30 đơn vị trong Khối có mức nộp ngân sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Năm 2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là một trong số các đơn vị tiêu biểu có chuyển biến tốt về hiệu quả kinh doanh, đạt tăng trưởng cao với lợi nhuận đạt 100% kế hoạch, tăng 42% so với năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong năm 2018.

Bước sang năm 2019 là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì vậy, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương trong năm 2019, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối rà soát, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Năm 2019 phải là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần vào sự bứt phá phát triển của nền kinh tế nước ta, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Một số chỉ tiêu Đảng ủy Khối DNTW đề ra năm 2019

- 80% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Kết nạp 5.000 đảng viên mới;

- 100% các doanh nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh;

- 100% các doanh nghiệp trong Khối thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng đề án được phê duyệt.

Các tin khác