Hot line   1900 54 54 81

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

Ngày 25/1/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi.


Tham dự buổi Gặp mặt có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng cùng các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ Khối cơ quan Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ hưu trí Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhân dịp Tết đến, Xuân về. Đồng chí cũng phấn khởi thông báo với các cán bộ hưu trí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2018 và định hướng năm 2019. Theo đó, kết thúc năm 2018, Tổng công ty đã xuất sắc cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la, đồng thời hoàn thành mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trước 2 năm. Thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên ngày một cải thiện tốt hơn. Cũng trong năm qua, Tổng công ty không ngừng đổi mới hoạt động trong đó, khẳng định vai trò, năng lực trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công và chế độ An sinh xã hội quốc gia; Tích cực tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và Chính phủ điện tử; Đổi mới căn bản tổ chức sản suất trên toàn mạng lưới; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Bưu điện Văn hóa xã. Cùng với đó, quan hệ hợp tác quốc tế của Bưu điện Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng… Năm 2019, Bưu điện Việt Nam phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 25% so với năm 2019.

Tại buổi gặp mặt, Tổng công ty và các bác cán bộ hưu trí cũng thống nhất sẽ cử đầu mối phối hợp để chuẩn bị các điều kiện thành lập Ban liên lạc hưu trí Khối cơ quan Tổng công ty trong thời gian tới.  

Buổi Gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, thắm tình đồng nghiệp. Tất cả các đại biểu đều tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới.

Các tin khác