Hot line   1900 54 54 81

Từ tháng 7/2019, Nghệ An sẽ thực hiện chi trả thí điểm trợ cấp thường xuyên cho người có công qua hệ thống Bưu điện

Đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng cho Người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ… Là yêu cầu được đề ra tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 26/3 của UBND tỉnh về phê duyệt “Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Hoàn thiện tốt việc chi trả trợ cấp

Mục tiêu của đề án nhằm ngày càng hoàn thiện tốt hơn việc chi trả trợ cấp, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện cấp huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền qua mạng lưới loa truyền thanh tại cấp xã về chính sách người có công với cách mạng, công tác tổ chức chuyển giao chi trả đến tận tay đối tượng thông qua hệ thống bưu điện, trong đó nêu rõ định hướng, sự cần thiết, thuận tiện, an toàn khi áp dụng phương thức mới. Trước khi tiến hành chi trả, căn cứ danh sách các đối tượng Bưu điện tỉnh hướng dẫn các đơn vị làm thư mời gửi đến các đối tượng chính sách hoặc thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã về thời gian và địa điểm chi trả.

Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh biên soạn tài liệu nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho toàn thể đội ngũ cán bộ dịch viên, nhân viên bưu điện và cán bộ lao động, thương binh xã hội cơ sở để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm hoặc khi có thay đổi chính sách, thay đổi quy trình quản lý, Sở LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giao dịch viên, nhân viên bưu điện và cán bộ lao động, thương binh xã hội cơ sở. Hình thức tổ chức tập huấn theo từng cụm, đơn vị hành chính hoặc tổ chức tập huấn trên mạng thông qua các điểm cầu truyền hình của hệ thống Bưu điện.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH ký hợp đồng nguyên tắc với Bưu điện tỉnh về cung cấp dịch vụ chi trả các khoản trợ cấp thuộc các đối tượng do Sở LĐTB&XH đang thực hiện quản lý và cho trả trợ cấp; dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện tỉnh Nghệ An được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống các Bưu điện, điểm Bưu điện – Văn hóa tại 21 huyện, thành, thị (480 xã, phường, thị trấn). Trước mắt, sẽ thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp thường xuyên (hàng tháng) tại 05 đơn vị gồm TP Vinh, huyện Quỳnh Lưu, huyện Đô Lương, huyện Nghĩa Đàn và huyện Con Cuông từ tháng 7/2019.

Các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung

Để thực hiện tốt các nội dung của đề án, UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh ký hợp đồng nguyên tắc thực hiện dịch vụ chi trả; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng LĐTB&XH huyện triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giao dịch viên, nhân viên bưu điện và cán bộ lao động, thương binh xã hội cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình báo cáo cơ quan chức năng theo quy định; quản lý nguồn kinh phí được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước…

Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở LĐTB&XH thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc dịch vụ chi trả; tổ chức hướng dẫn, triển khai nghiệp vụ cho các nhân viên tham gia thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh kiểm tra và chi đạo để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình chi trả ở các điểm chi trả và Bưu điện huyện.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tốt công tác chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, kịp thời gian; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý đối tượng hưởng trợ cấp; báo giảm kịp thời các đối tượng chết, chuyển đi khỏi địa bàn…

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc mở tài khoản rút dự án, thanh toán và kiểm soát chi nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thành, thị căn cứ Giấy rút dự toán và hồ sơ chứng từ có liên quan của Phòng LĐTB&XH cấp huyện, thực hiện chuyển khoản kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ tài khoản dự toán của Phòng LĐTB&XH về tài khoản tiền gửi của các Bưu điện huyện, thành, thị để thực hiện chi trả hàng tháng kịp thời và đầy đủ cho đối tượng chính sách.

Các tin khác