Hot line   1900 54 54 81

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên năm 2019

Ngày 09/5/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành quyết định số 582/QĐ-BĐVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ tư vấn pháp lý cho Tổng công ty năm 2019.

Chi tiết Quyết định số 582/QĐ-BĐVN tại đây.

Các tin khác