Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hải Dương: Những kết quả ban đầu trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính cũng như mục tiêu, định hướng của Bưu điện Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ công đó là “Bưu điện Việt Nam là cánh tay nối dài, là bộ mặt, là bộ phận cấu thành của các cơ quan hành chính các cấp”, Bưu điện tỉnh Hải Dương xác định việc tham gia cung cấp các dịch vụ công là nhiệm vụ mang tính chất chính trị, xã hội quan trọng.


Quầy tiếp nhận chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bưu điện tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Hải Dương

Tính đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đang thực hiện Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 90.000 người hưởng trên toàn tỉnh với tổng số tiền chi trả trên 340 tỷ đồng/tháng. Chi trả bảo trợ xã hội cho trên 80.000 đối tượng. Cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện hàng tháng hơn 360.000 hóa đơn với số tiền gần 100 tỷ đồng; thu thuế đối với cá nhân kinh doanh tại 5/12 huyện/thành phố với số tiền trên 60 tỷ/ năm và dự kiến mở rộng triển khai vào quý 2 năm nay; thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông… Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng triển khai thực hiện điều tra thống kê, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, xây dựng cổng Thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Chuyển phát hồ sơ và trả kết quả nội bộ từ Trung tâm HCC đến các sở Ngành và ngược lại từ tháng 3/2019 với sản lượng 1.500 bưu gửi hàng tháng, tương tương 7.500 bộ hồ sơ được chuyển và phát thành công. Tiếp nhận Hồ sơ, trả Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích như: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, Cấp đổi giấy phép lái xe,  chuyển phát Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, Chuyển phát hồ sơ BHXH… với sản lượng bình quân hàng tháng từ tháng 3.2019  khoảng 1.300 bộ hồ sơ chuyển phát thành công…

Bên cạnh những thế mạnh của Bưu điện tỉnh về mạng lưới rộng khắp, việc triển khai dịch vụ HCC qua dịch vụ Bưu chính công ích còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Trong đó, công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ nên còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về dịch vụ; Người dân có tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ; Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả chưa được triển khai đồng bộ và kịp thời nên còn lúng túng trong thực hiện; Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  và  bộ cơ sở dữ liệu về TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử còn có sự sai lệch về số lượng TTHC và chưa được cập nhật đầy đủ thông tin; Việc kết nối mạng thông tin giữa các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC với Bưu điện Việt Nam triển khai còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để triển khai dịch vụ có hiệu quả, trong thời gian tới Bưu điện tỉnh sẽ tập trung áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển dịch vụ. Theo đó, đẩy mạnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh mở danh mục “Cải cách hành chính công” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để giới thiệu thông tin, hình ảnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Định hướng thông tin, tuyên truyền cho cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý để Bưu điện đặt Bưu cục giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp với Bưu điện làm tốt, có hiệu quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Giao chỉ tiêu về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh đã thành lập Tổ chỉ đạo triển khai dịch vụ HCC và quy định rõ trách nhiệm trong công tác phối hợp từ Giám đốc Bưu điện tỉnh đến các trưởng, phó phòng, các chuyên quản dịch vụ của tỉnh; từ Giám đốc các đơn vị đến kiểm soát viên và các chuyên quản tại đơn vị. Tổ chức, sắp xếp nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ chuyển phát công và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhằm tạo dựng lòng tin và thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác phục vụ các tổ chức, cơ quan và nhân dân. Xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể theo tuần/tháng/quý. Hàng tháng, thực hiện đánh giá hiệu quả của từng dịch vụ công nhằm mục đích đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển dịch vụ. Phối hợp với các Sở/Ban/Ngành trên địa bàn tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên, nhân viên tại các Bưu cục, BĐ-VHX và cán bộ có liên quan để đảm bảo nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Nâng cao trình độ giao tiếp, kiến thức về thủ tục hành chính để nhân viên Bưu điện hướng dẫn chi tiết, đầy đủ nhất cho người dân…

Với lợi thế của hệ thống giao dịch rộng khắp, phương tiện vận chuyển thường xuyên, liên tục cùng đội ngũ nhân viên có kỹ năng về các dịch vụ, Bưu điện tỉnh Hải Dương tin tưởng sẽ triển khai có hiệu quả các dịch vụ HCC đồng thời khai thác tối đa mạng Bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính.

Các tin khác