Hot line   1900 54 54 81

Gia Lai: Ký kết cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện

Chiều 12/6, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện.


Lãnh đạo BHXH Gia Lai và Bưu điện tỉnh ký kết bổ sung các hợp đồng cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện

Theo BHXH Gia Lai, trong 5 tháng đầu năm 2019, hai ngành đã phối hợp chi trả chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định cho 31.154 người hưởng. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 5.476 hồ sơ và trả 101.919 hồ sơ tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tổ chức 112 cuộc hội nghị, với 4.412 người tham dự; phát triển được 817 người tham gia mới BHXH tự nguyện và 6.687 người tham gia BHYT hộ gia đình…

Thời gian tới, BHXH Gia Lai và Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp. Tại Hội nghị lãnh đạo hai Ngành đã ký kết bổ sung các hợp đồng cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các quy định mới của ngành.

Các tin khác