Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang: Tôn vinh cá nhân xuất sắc Quý 3 năm 2019

Ngày 08/11/2019 tại Trung tâm Khai thác vận chuyển, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp gặp mặt và trao các Danh hiệu thi đua cho những cá nhân xuất sắc trong chương trình thi đua Quý 3/2019.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao danh hiệu "Bưu tá tận tụy" cho anh Nguyễn Văn Tùng

Theo đó, các cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Khai thác vận chuyển được khen thưởng đợt này gồm: anh Nguyễn Văn Tùng, danh hiệu “Bưu tá tận tụy”; chị Nguyễn Thị Phương Thủy, danh hiệu “Khai thác viên giỏi” và chị Nguyễn Thị Thương được khen thưởng danh hiệu “Bưu tá xã giỏi”.

Đối với các danh hiệu khác, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị tiến hành tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhằm động viên khích lệ cán bộ công nhân viên hăng say lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019.

Các tin khác