Hot line   1900 54 54 81

Bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp xã tại Bình Dương: Những kết quả ban đầu

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ- UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, Trung tâm Hành chính công đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Thủ Dầu Một và Bưu điện tỉnh tổ chức khảo sát việc bố trí thí điểm nhân viên bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của UBND 5 phường (Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ và Định Hòa) thuộc TP.Thủ Dầu Một.

Qua khảo sát thực tế và đánh giá tình hình bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa, đoàn khảo sát đánh giá cao về kết quả tổ chức và phối hợp thực hiện giữa UBND các phường và Bưu điện tỉnh. Về cơ bản, đa số các phường đã bố trí quầy tiếp nhận riêng cho nhân viên bưu điện, bố trí máy tính và dán decal trên các quầy cho nhân viên bưu điện ở vị trí thuận lợi nhất để người dân, tổ chức dễ nhận biết và tiếp cận dịch vụ. Đồng thời, nhân viên bưu điện còn được cung cấp tài khoản người dùng trên phần mềm một cửa để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Ngoài tiếp nhận và trả kết quả một số TTHC theo quy định, nhân viên bưu điện còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận một cửa giao như: Tiếp nhận hồ sơ TTHC ngoài danh mục thực hiện; hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC; nhập dữ liệu thông tin hồ sơ TTHC vào phần mềm một cửa. Từ đó, nhân viên bưu điện từng bước chủ động hơn trong vấn đề tiếp nhận, trả kết quả và tư vấn về thực hiện các dịch vụ theo quy định.

Để phát huy tính hiệu quả bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp xã, đoàn khảo sát kiến nghị cần tiếp tục thực hiện và mở rộng thí điểm bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa các phường thuộc TP.Thủ Dầu Một; tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện tìm hiểu, tiếp cận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để hỗ trợ công chức một cửa hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả việc giải quyết TTHC. Bố trí chính thức quầy cho nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Cùng với đó là tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được bố trí, trang bị tại bộ phận một cửa của phường để phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo đề án; từng bước giao việc độc lập cho nhân viên bưu điện chủ động thực hiện. Song song đó là tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả nhất.

Các tin khác