Hot line   1900 54 54 81

Ra mắt Cổng thông tin về CNTT và Hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk của Tổng công ty

Sáng ngày 21/01/2020, Tổng giám đốc Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Anh và Giám đốc Trung tâm CNTT đã bấm nút chính thức ra mắt Cổng thông tin về CNTT và Hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk của Tổng công ty.

Tổng giám đốc Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Anh và Giám đốc Trung tâm CNTT  bấm nút chính thức ra mắt Cổng thông tin về CNTT và Hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trước tiên trong quá trình thực hiện chiến lược chuyển đối số và chuyển đổi Bưu điện Việt Nam thành doanh nghiệp công nghệ; nhằm đổi mới tại chính đơn vị điều hành các hoạt động CNTT để chuyển dịch các hoạt động điều hành, vận hành, phát triển và truyền thông về công nghệ của Bưu điện Việt Nam lên môi trường số.

Cổng thông tin đăng tải các thông tin về hoạt động công nghệ của Bưu điện Việt Nam, chia sẻ các tin tức công nghệ mới nhất trên thế giới; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, giải pháp công nghệ của Bưu điện Việt Nam, giải pháp Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, giải pháp dành cho doanh nghiệp; giới thiệu các dự án Bản đồ số Việt Nam (Vmap), hệ thống định danh và xác thực điện tử PostID, cổng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ… và nhiều dự án khác đến cộng đồng.

Hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk là cổng giao tiếp và hỗ trợ vận hành dịch vụ CNTT cho toàn bộ lực lượng CNTT trên mạng lưới cũng như cho các nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ, khai thác trên phạm vi cả nước. Toàn bộ các yêu cầu hỗ trợ các hệ thống phần mềm sẽ được xử lý, quản lý, thống kê trên IT Service Desk. Đến nay, IT Service Desk đã được triển khai cho tất cả chuyên viên CNTT của Tổng công ty và các Bưu điện tỉnh/thành; cấp tài khoản cho trên 4.000 nhân viên nghiệp vụ và khai thác sử dụng, gửi các yêu cầu hỗ trợ, qua đó đã giải quyết trên 800 yêu cầu phát sinh trên hệ thống.

Toàn bộ hệ thống hoạt động tại một điểm truy cập tập trung ở địa chỉ: https://it.vnpost.vn

 

Các tin khác