Hot line   1900 54 54 81

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”

Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 31/01/2020, tại Bưu điện Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy biên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn khẳng định việc phát hành bộ tem góp phần tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Đ/c Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT 
thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.

Bộ tem gồm 01 mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ đặc trưng với màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem trên nền cờ Đảng được cách điệu từ con số 90 là hình ảnh chân dung Ch tch H Chí Minh – người sáng lp, dẫn dắt và rèn luyn Đảng Cng sn Vit Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vi bút pháp ngh thut đồ ha th hin nhng hình khi và đường nét, ánh sáng và không gian khái quát, lt t được thn thái ca Bác H va vĩ đại va gin d, tươi cười hin lên gia đời thường vi mi tng lp nhân dân Vit Nam. Hình tượng con s 90 cách điu thành lá c Đảng đang tung bay hướng v phía trước th hin chiu dài ca lch s đấu tranh gii phóng dân tc luôn có Đảng sát cánh cùng nhân dân đi t thng li này đến thng li khác. Hình tượng chim b câu th hin ý tưởng v hòa bình và độc lp dân tc.

Phía dưới ca mu tem là cm các biu tượng v kinh tế, công nghip hóa hin đại hóa, công ngh thông tin và trái đất th hin ý tưởng v nhng thành tu ca đất nước, đảm bo gi vng được môi trường hòa bình và n định, không ngng hi nhp quc tế ca đất nước dưới s lãnh đạo ca Đảng Cng sn Vit Nam.


Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tặng quà lưu niệm là bức tranh tem trao tặng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ tem có khuôn khổ 43x32(mm) được thiết kế không tràn lề, do hoạ sỹ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thể hiện. Bộ tem có giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 31/01/2020 đến ngày 31/12/2021.


Các đại biểu tham quan khu trưng bày tem bưu chính với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân”.

Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Bộ tem Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, bộ tem Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1965), bộ tem Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1970), bộ tem Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1975), bộ tem Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-1980), bộ tem Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ tem Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1990), bộ tem Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2000), bộ tem Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-2005), bộ tem Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010).

Các tin khác