Hot line   1900 54 54 81

Hậu Giang: Tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Ngày 3/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức ra quân truyền thông cổ động về ngành và tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.


Tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT tại nhà dân

Tại đây, các đơn vị đã chạy xe diễu hành từ thành phố Vị Thanh đến UBND xã, đồng thời thực hiện vận động tại nhà dân. Tại mỗi hộ dân, đoàn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT. Qua đó, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát triển BHXH, BHYT đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Các tin khác