Hot line   1900 54 54 81

Thông báo của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo:

1) Kể từ ngày 16/3/2020, Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

2) Đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ các thủ tục hành chính tại các điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ở Hà Nội hoặc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết không thay đổi (trừ thời gian gửi, phát).

Trên tinh thần chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xin trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện.

Danh sách các điểm giao dịch tại đây.

Các tin khác