Hot line   1900 54 54 81

Công ty Phát hành báo chí Trung Ương làm việc Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 27/5, Đoàn công tác Công ty Phát hành báo chí Trung Ương đến thăm và làm việc tại Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung buổi làm việc nhằm đưa ra giải pháp tăng sản lượng phát hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời hợp tác toàn diện những dịch vụ khác.


Đoàn công tác Công ty Phát hành Báo chí Trung Ương thăm và làm việc với Báo Sài Gòn Giải Phóng

Với mục tiêu thực hiện tốt Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hai đơn vị đã thẳng thắn trao đổi về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hành báo chí giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhiều giải pháp cũng được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sản lượng phát hành, hướng đến phục vụ độc giả của báo Sài Gòn Giải Phóng ngày một tốt hơn. Hai đơn vị nhất trí cần phải hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của độc giả, đây mới chính là hướng đi bền vững cho các tòa soạn báo chí nói chung trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Công ty Phát hành báo chí Trung Ương và Tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng cũng thống nhất sẽ hợp tác toàn diện, hỗ trợ và sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mà hai bên cung cấp.

Báo Sài Gòn Giải Phóng là một trong những tờ nhật báo lớn của Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác