Hot line   1900 54 54 81

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 28/6, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Tổng doanh thu phát sinh trong 5 năm qua tăng trưởng đạt 111% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; doanh thu tính lương nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng trưởng 109%. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp được 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 05 đảng viên...


Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Vi Hồng Dương (người đứng giữa)
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đó, việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác dân vận khéo; hỗ trợ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... được Đảng ủy Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 ủy viên; Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Hà Thị Hiền được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội nhất trí đề ra một số mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Doanh thu hằng năm tăng trưởng vượt từ 1% trở lên; năng suất lao động bình quân tăng từ 2% so với năm trước; thu nhập bình quân tăng ít nhất từ 2% trở lên; nộp ngân sách nhà nước tăng từ 1% lên; hằng năm Đảng bộ Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 10 đảng viên mới.

Các tin khác