Hot line   1900 54 54 81

Đại hội đại biểu đảng bộ Tổng công ty sẽ diễn ra từ ngày 1 - 2/7

Từ ngày 01 - 02/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội có sự tham dự của gần 200 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ năm 2018, doanh thu của Tổng công ty đã về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu đề ra

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, Đại hội sẽ tiến hành bầu ra các đồng chí đủ phẩm chất, tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực và nhiệt huyết vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Namhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, cùng sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã lãnh đạo toàn mạng lưới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung đổi mới mọi mặt nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao. Đặc biệt, ngay từ năm 2018, Tổng công ty đã gây ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên trong lịch sử tổng doanh thu đạt 1 tỷ USD, về đích trước hạn 2 năm so với kế hoạch đặt ra.

Giai đoạn 2020 - 2025, hầu hết các lĩnh vực có sự tham gia của Vietnam Post đều sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ, tăng trưởng đáng kể, nhất là các phân khúc gắn với nền kinh tế số và các lĩnh vực chuyên ngành như bưu chính, logistics, tài chính bưu chính, phân phối bán lẻ.

Để mở rộng thị phần, giữ vững vị trí số một tại thị trường bưu chính trong nước trước xu thế toàn cầu hóa nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ Tổng công ty ty trong giai đoạn tới.

Đảng bộ Tổng công ty đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2030. Trong đó Vietnam Post sẽ chú trọng thực hiện hiệu quả đồng bộ các định hướng lớn. Cụ thể:

Chuyển đổi nền tảng kinh doanh, từ dựa trên thế mạnh về quy mô mạng lưới và lao động, sang dựa trên sức mạnh của việc ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số.

Xác định trung tâm chuyển đổi là mang lại trải nghiệm và giá trị khác biệt cho khách hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của nhà nước giao, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh trong thời đại số. Khai thác tối đa ưu thế mạng bưu chính công cộng, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người dân.

Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa dạng để phục vụ nhu cầu kết nối giữa cá nhân và tổ chức; phát triển nền tảng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công, kết nối các cơ quan, chính quyền với công dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Phát triển mô hình logistics và chuỗi cung ứng đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, chuỗi đô thị thông minh. Phát huy các lợi thế, kinh nghiệm sẵn có và tích cực ứng dụng công nghệ để mở rộng đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics chuyên nghiệp, linh hoạt trong và ngoài nước.

Xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đặc thù khi tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, với yêu cầu cao về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.

Các tin khác