Hot line   1900 54 54 81

Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020)

Ngày 30/9/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã có bài diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng thời định hướng về công tác dân vận của Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Thực hiện công văn số 458-CV/BDVĐUK, ngày 02/10/2020, Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty xin giới thiệu nguyên văn bài diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020).

Chi tiết tại văn bản tại đây.

Các tin khác