Hot line   1900 54 54 81

Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021

Ngày 05/02/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 114 - CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021.

Các tin khác