Hot line   1900 54 54 81

Network of post offices's services

none

List of post offices

Code: 824600
Post office: Bưu cục cấp 2 Dĩ An
Address: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743795616)

Code: 825063
Post office: Bưu cục cấp 3 Bình Minh
Address: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743736420)

Code: 825080
Post office: Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An
Address: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743795733)

Code: 825072
Post office: Bưu cục cấp 3 TMĐT Dĩ An
Address: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743739687)

Code: 824730
Post office: Bưu cục cấp 3 Bình An
Address: Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743781111)

Code: 824780
Post office: Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp
Address: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743772857)

Code: 825070
Post office: Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An
Address: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790300)

Code: 824866
Post office: Bưu cục cấp 3 TMĐT & Logistic
Address: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743.939377)

Code: 824880
Post office: Bưu cục cấp 3 Tân Bình
Address: Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743738000)

Code: 824900
Post office: Bưu cục cấp 3 Sóng Thần
Address: Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790100)

Code: 824740
Post office: Điểm BĐVHX Bình An
Address: Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743774000)

Code: 824781
Post office: Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp
Address: Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743738100)

Code: 825010
Post office: Điểm BĐVHX An Bình
Address: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743737771)

Code: 824609
Post office: Đại lý bưu điện Sóng Thần 2
Address: Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743742421)

Code: 824791
Post office: Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6
Address: Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743728071)

Code: 824864
Post office: Đại lý bưu điện Đông An
Address: Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824896
Post office: Đại lý bưu điện Tân Phước
Address: Sô´13/2A, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824948
Post office: Đại lý bưu điện Bình Đường 44
Address: Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743792035)

Code: 825017
Post office: Đại lý bưu điện Bình Đường 62
Address: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: 0968835835)

Code: 824724
Post office: Đại lý bưu điện Tân Lập 8
Address: Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824720
Post office: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Dĩ An
Address: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 02743790300)

Code: 825069
Post office: Hòm thư Công cộng Charm Plaza
Address: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824863
Post office: Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều
Address: Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 825015
Post office: Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình
Address: Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824719
Post office: Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa
Address: Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 824777
Post office: Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng
Address: Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An (ÐT: )

Code: 825030
Post office: Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An
Address: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An (ÐT: 3742929)

Code: 824865
Post office: Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics
Address: Sô´296/1A, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An (ÐT: )