Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Serial number 352/BÐVN-VP
Date issued 08/02/2013
Organization issued Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Signer Phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc
Effected date 08/02/2013
Nội dung

Văn bản số 352/BĐVN-VP


Văn bản tham chiếu:

- Dự thảo hiến pháp download tại đây

- Kế hoạch lấy ý kiến download tại đây