Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Thông tư hướng dẫn cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động báo chí
Serial number 20/2016/TT-BTTTT
Date issued 31/08/2016
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
Effected date 15/10/2016
Nội dung

Xem chi tiết thông tư 20/2016/TT-BTTTT tại đây.