Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
Serial number 23/2017/TT-BTTTT
Date issued 29/09/2017
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 01/01/2018
Nội dung

Xem chi tiết Thông tư 23/2017/TT-BTTTT tại đây.