Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Serial number 36/2017/TT-BTTTT
Date issued 29/11/2017
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 15/01/2018
Nội dung

Xem chi tiết Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT tại đây