Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên, người LĐ nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019
Serial number 07/CĐTCTBĐ
Date issued 17/01/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Lê Thị Hà - PCT Công đoàn TCT
Effected date 17/01/2019
Nội dung Xem văn bản chi tiết tại đây