Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy chế quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ & khuyến khích TCT Bưu điện Việt Nam
Serial number 2501/QĐ-BĐVN-CĐTCTBĐ
Date issued 28/12/2018
Organization issued TCT Bưu điện Việt Nam
Signer TGĐ: Chu Quang Hào, Chủ tich CĐ: Trần Đức Thích
Effected date 28/12/2018
Nội dung Xem chi tiết văn bản tại đây