Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Hướng dẫn đề nghị TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019
Serial number 247/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 10/06/2019
Organization issued Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Trần Minh Quang
Effected date 10/06/2019
Nội dung

Xem văn bản tại đây