Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Quyết định công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017

Khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định công nhận và khen thưởng Danh hiệu Lao động tiến tiến năm 2017

Công nhận và khen thưởng cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho cắc cá nhân thuộc Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2018

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần và sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam"

Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 09/4/2018, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 559/QĐ-TTg về việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 483/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện...

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 08 và ngày 18/3/2018, Chủ tịch nước ban hành các Quyết định số 370/QĐ-CTN, 406/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2018

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Cụm thi đua tự vệ 10 TP. Hồ Chí Minh ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngày 20/03/2018, Cụm thi đua Tư vệ 10 TP. Hồ Chí Minh gồm: Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện Lực Hồ Chí Minh, Tổng công ty...