Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành 30/6/2012

Thực hiện các Quyết định phát hành tem của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 30/6/2012 các bộ tem Bưu chính Việt Nam sau sẽ hết thời hạn phát hành:

1) Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-24/12/1996)” - Mã số 993 - 01 mẫu, giá mặt 2.000đ - Phát hành ngày 10/7/2010

 

 


2) Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Tạ Quang Bửu (23/7/1910 - 21/8/1986)” - Mã số 994 - 01 mẫu, giá mặt 2.000đ - phát hành ngày 23/7/2010
 

 

 

3) Bộ tem “Hoa tóc tiên” - Mã số 995 - 02 mẫu, giá mặt 3.500đ và 10.500đ - phát hành ngày 30/7/2010

 


 

4) Bộ tem “Mèo cá” - Mã số 996 - 04 tem + 01 Blốc, giá mặt 2.000đ; 2.500đ 4.500đ; 10.500đ; 39.000đ   - phát hành ngày 01/8/2010 
5) Bộ tem  “1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Xây dựng và phát triển” - Mã số 997  -  04 tem + 01 Blốc - giá mặt 2.000đ; 2.500đ 4.500đ; 6.500đ 14.000đ  - phát hành ngày 02/10/2010
    
 

6) Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hội tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2010)” - Mã số 998 - 01 mẫu, giá mặt 2.000đ - phát hành ngày 03/10/2010

 

 


7) Bộ tem “Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN” - Mã số 999 - 01 mẫu, giá mặt 8.500đ - phát hành ngày 27/10/2010

 

 

 8) Bộ tem “Tết Tân Mão” - Mã số 1000 - 02 mẫu, giá mặt 2.000đ, 10.500đ - phát hành ngày 01/12/2010
 

 

 

9) Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2010)” - Mã số 1001 - 01 mẫu, giá mặt 2.000đ - phát hành ngày 02/12/2010