Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chủ động sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2013

Ngày 24/12/2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam có văn bản thông báo các đơn vị về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2013.


Theo đó, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, tùy theo tình hình cụ thể chủ động sắp xếp lịch công tác, bố trí cán bộ trực điều hành trong dịp Lễ, Tết để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn mạng lưới trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2013.

Đối với khối cơ quan Tổng Công ty, các Ban chức năng hướng dẫn các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên mạng lưới và bố trí cán bộ trực điều hành, hỗ trợ các đơn vị trong thời gian trên nghỉ Lễ, Tết.

Trong dịp Tết Dương lịch 2013, CBCNV cơ quan Tổng Công ty được nghỉ 4 ngày, từ Thứ bảy (29/12/2012) đến hết ngày Thứ ba (01/01/2013). Lịch làm bù sẽ được tổ chức vào ngày Thứ bảy (5/01/2013).

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, CBCNV cơ quan Tổng Công ty được nghỉ 9 ngày, từ Thứ bảy (9/02/2013) đến hết ngày Chủ nhật (17/02/2013). Lịch làm bù sẽ được tổ chức vào ngày Thứ bảy (23/02/2013).