Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lịch sử truyền thống ngành Bưu điện - Điểm tựa của chiến lược đổi mới và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gắn với tên tuổi ngành Bưu điện và gắn liền với lịch sử cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Các giá trị truyền thống của ngành Bưu điện được tạo dựng và vun đắp bởi sự hy sinh của hàng vạn liệt sỹ, những mất mát của hàng vạn thương binh, bệnh binh, công lao của lớp lớp các thế hệ đi trước, đã và đang được thế hệ hôm nay kế tục xứng đáng, xây dựng và phát triển Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày càng lớn mạnh, giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực, góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Sở Bưu điện Bờ Hồ tại 75 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội, năm 1946
(Ảnh Tư liệu)

 

Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, đội ngũ lao động Bưu điện Việt Nam luôn thể hiện lòng "trung thành" vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; "Dũng cảm" trong chiến đấu với kẻ thù xâm lược, vượt qua hiểm nguy của thiên tai, vượt lên những khó khăn thử thách và dũng cảm ngay với chính bản thân mình; "Tận tụy", trách nhiệm với công việc được tổ chức phân công; "Sáng tạo" trong lao động, sản xuất, kinh doanh; "Nghĩa tình" với các thế hệ đi trước, với đồng chí, đồng nghiệp.

 

Trân trọng, tự hào với lịch sử truyền thống... 

 

Từ cuối thế kỷ 19 đến trước tháng 8/1945, hệ thống thông tin liên lạc của nước ta do người Pháp quản lý. Hai chữ "Bưu điện" cũng xuất hiện từ thời kỳ này, khi có những người phu chạy bộ đưa thư (bưu chính) và những nhà dây thép đầu tiên (điện tín) ra đời.

 

Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Đông dương ra đời. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cách mạng còn nghèo nàn và phải hoạt động trong bí mật.   

 

Tại căn cứ địa cách mạng ở Pác Bó (Cao Bằng), tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Cũng trong thời điểm lịch sử trọng đại này, Bác Hồ đã đưa ra lời dạy bất hủ về công tác thông tin liên lạc của cách mạng: "Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi". 

 

Ngày 14-15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Về công tác giao thông, Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: "1. Phải đặc biệt chú trọng củng cố giữa các Xứ và các cấp đảng bộ. 2. Tích cực tổ chức giao thông trong các ngành vận tải. 3. Lập Ban giao thông chuyên môn và giúp đỡ đầy đủ cho họ làm tròn nhiệm vụ" (tiền thân của ngành Bưu điện ngày nay). Thể theo nguyện vọng của CBCNV, năm 1980 Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện đã quyết định lấy ngày 15/8 là ngày Truyền thống ngành Bưu điện.

 

Ngày 17/01/1946, trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" của những ngày đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ để động viên cán bộ viên chức ở đây dốc lòng phục vụ chế độ mới. Ngày 05/01/1946 , trong Chỉ thị "Công việc khẩn cấp bây giờ" cho công cuộc kháng chiến kiến quốc, đề cập công tác giao thông, Người viết: "Phải đặc biệt chú ý vì giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ".

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã dũng cảm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong suốt chặng đường lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng vinh quang đó, ngành Bưu điện đã được Đảng và Nhân dân tin yêu, giáo dục và xây dựng để từng bước trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Qua các cuộc chiến tranh giữ nước, các thế hệ CBCNV giao bưu, thông tin đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Gần 1 vạn người con ưu tú của ngành Bưu điện đã ngã xuống trên khắp các chiến trường vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

 

Bước vào thời kỳ mới của đất nước với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, vượt qua khó khăn của cơ chế bao cấp, phá thế bao vây cấm vận của phương Tây, phát huy truyền thống trung thành, dũng cảm trong chiến đấu, Bưu điện Việt Nam lại cùng toàn Đảng toàn dân viết nên những trang sử mới.

 

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Ngành đã thực sự đổi mới tư duy và hành động để hoạch định chiến lược và đề ra những giải pháp thực hiện nhằm đổi mới, phát triển ngành Bưu điện với mục tiêu: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội.

 

Sau gần 30 năm đổi mới, những thành công của hai giai đoạn tăng tốc độ phát triển đã tạo nên sự phát triển có tính bùng nổ của bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đất nước. Sự phát triển vượt bậc của Bưu chính, Viễn thông; xu hướng phát triển của thị trường, công nghệ và dịch vụ đã đặt ra yêu cầu bưu chính, viễn thông cần được tách ra độc lập, để hai lĩnh vực có cơ hội và điều kiện phát triển trong tình hình mới.

 

Năm 2001, Lãnh đạo Ngành quyết định triển khai phương án thí điểm đổi mới quản lý, khai thác, kinh doanh bưu chính, viễn thông trên địa bàn các tỉnh.

 

Năm 2008, thực hiện quyết định của Chính phủ và Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin Truyền thông) Bưu chính tách ra hình thành nên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp độc lập thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Năm 2013, triển khai quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

 

...kế thừa, phát huy trong thời kỳ đổi mới và phát triển

 

Vinh dự được kế thừa và mang tên Bưu điện Việt Nam, gần 7 năm tách ra hoạt động độc lập, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tranh thủ thời cơ, vận hội, khắc phục tồn tại, hạn chế của chủ quan, vượt qua những khó khăn của môi trường sản xuất kinh doanh. Đã tập trung sắp xếp lại tổ chức, lao động; Cấu trúc lại mạng lưới điểm phục vụ, hệ thống vận chuyển; Mở ra nhiều dịch vụ mới, đặc biệt là việc tham gia vào các dịch vụ hành chính công, các dịch vụ thu hộ, chi hộ, các dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm...; Tổ chức lại các dịch vụ truyền thống phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại; Phát triển mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp; Chú trọng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ; Điều chỉnh các giải pháp điều hành kinh doanh, kết hợp quản lý tập trung với tăng cường tính độc lập tự chủ của các đơn vị thành viên; Ổn định việc làm và thu nhập của người lao động; Các dịch vụ kinh doanh đã đạt được lợi nhuận; Thực hiện đúng lộ trình cân bằng thu chi do Chính phủ đề ra; Năng suất lao động toàn Tổng công ty đã được cải thiện rõ rệt; Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên; Uy tín, vai trò chủ lực của Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát của đất nước ngày càng được khẳng định. 

 

Bên cạnh việc thực hiện đổi mới toàn diện để sớm tạo ra năng lực và sức phát triển mới, Tổng công ty đặc biệt chú trọng tới các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng, công tác lịch sử truyền thống. Đội ngũ lao động toàn Tổng công ty đã dành những ngày lương của mình để ủng hộ các chương trình xóa đói, giảm nghèo; các đối tượng chính sách, các chương trình nghĩa tình biển đảo, vì Hoàng Sa, Trường Sa của tổ quốc; phối hợp tổ chức các buổi gặp mặt lực lượng giao bưu thông tin các vùng chiến khu; phối hợp tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ hưu trí...tạo nên sự gần gũi, ấm áp nghĩa tình giữa các thế hệ.   

 

Chỉ tính riêng trong năm 2014, năm bản lề của kế hoạch phát triển giai đoạn 2011-2015 của Bưu điện Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, năm kế hoạch đã đi qua được hơn nửa thời gian, các chỉ số kinh tế của Tổng công ty đạt được khá tích cực: tổng doanh thu: trên 3.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 26,5 tỷ đồng. Duy trì ổn định hệ thống 12.655 điểm phục vụ (trong đó có 8.099 điểm Bưu điện - Văn hóa xã), gần 3.800 tuyến vận chuyển các cấp và bằng các loại hình vận chuyển khác nhau.

 

Định hướng phát triển trong những năm tới, Bưu điện Việt Nam tiếp tục chú trọng 5 yếu tố: hạ tầng mạng lưới vật lý và công nghệ thông tin; nhóm bưu chính chuyển phát, nhóm tài chính bưu chính, nhóm phân phối truyền thông và phát triển thương hiệu. Với mục tiêu đến năm 2015: doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng ÷ 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ ÷ 200 tỷ đồng; và đến năm 2020: doanh thu đạt 28.000 ÷ 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận 600 tỷ ÷ 800 tỷ đồng.

 

Sau gần 7 năm hoạt động độc lập, đặc biệt là sau gần 2 năm tách hoàn toàn với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, những kết quả đạt được của Bưu điện Việt Nam đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ lao động của toàn Tổng công ty. Đó là sự kế thừa và phát huy xứng đáng lịch sử, truyền thống 69 năm của các thế hệ ngành Bưu điện. 

 

Trong những tháng ngày này, toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trong bối cảnh vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, vừa tập trung mọi biện pháp đấu tranh kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc. 75 ngày vừa qua (từ 01/5 đến 16/7/2014), trước các hành động ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông; vi phạm nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, các cam kết của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN, cả dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên thế giới đã cùng chung tiếng nói đấu tranh cho công lý, vì hòa bình và độc lập của đất nước Việt Nam. Khí thế chung của cả dân tộc, cùng với niềm tự hào của đội ngũ lao động Bưu điện Việt Nam kỷ niệm 69 năm truyền thống ngành Bưu điện đã và đang khơi dậy ý chí quyết tâm trong mỗi người lao động. Sức mạnh của các giá trị lịch sử, truyền thống luôn là điểm tựa vững chắc, thôi thúc đội ngũ lao động Bưu điện Việt Nam vượt lên mọi khó khăn, lao động quên mình, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc đổi mới, phát triển Tổng công ty, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Mọi sự kiện, sự việc sẽ qua đi theo thời gian, chỉ để lại qua các thế hệ là các giá trị truyền thống - đó chính là nền tảng của sự phát triển. Trân trọng, giữ gìn, phát huy lịch sử, truyền thống, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và là niềm tự hào của mỗi người lao động Bưu điện Việt Nam.

 

Ngô Hoài Thanh 

 

NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

- Từ cuối thế kỷ 19 đến trước tháng 8/1945, hệ thống thông tin liên lạc do  người Pháp quản lý. Hai chữ Bưu điện cũng xuất hiện từ thời kỳ này, khi có những người phu chạy bộ đưa thư (bưu chính), và những nhà dây thép đầu tiên (điện tín) ra đời.

- Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Đông dương ra đời. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cách mạng còn nghèo nàn và phải hoạt động trong bí mật. 

- Ngày 14-15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã ra Nghị quyết "Lập Ban giao thông chuyên môn". (Tiền thân của Ngành Bưu điện ngày nay).

 - Ngày 28/6/1947, Bộ Giao thông Công chính ban hành Nghị định số 335/NĐ tổ chức lại ngành Bưu điện: ở Trung ương có Nha Tổng giám đốc, 3 miền có 3 Nha Bưu điện: Nha Bưu điện  Bắc Bộ; Nha Bưu điện Trung Bộ và  Nha Bưu điện miền Nam.

- Ngày 12/6/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 31/SL đổi tên Nha Bưu điện Việt Nam thành Nha Bưu điện - Vô tuyến điện.

- Ngày 08/3/1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 480-TTg đổi tên Nha Bưu điện - Vô tuyến điện  thành Tổng cục Bưu điện.

- Ngày 09/02/1962, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định giao cho Tổng cục Bưu điện nhiệm vụ quản lý phát triển mạng lưới truyền thanh và đổi tên Tổng cục Bưu điện thành Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh.

- Ngày 24/01/1968, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định đổi tên Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh thành Tổng cục Bưu điện.

- Ngày 31/3/1990, Hội đồng Nhà nước ra Nghị quyết số 224/NQ-HĐNN giao cho Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện đảm nhận chức năng quản lý nhà nước đối với ngành Bưu điện.

- Ngày 07/4/1990, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 115/HĐBT chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Ngày 26/10/1992, Chính phủ ra Nghị định số 03/CP về việc thành lập Tổng cục Bưu điện là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu Phát thanh Truyền hình và công nghiệp Bưu điện trong cả nước.

- Ngày 29/4/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 294/TTg thành lập Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Năm 2001, thực hiện chia tách Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện.

- Tháng 11/2002, Bộ Bưu chính Viễn thông được thành lập; là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia trong phạm vi cả nước.

- Ngày 09/01/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Tháng 8/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa- Thông tin.

- Năm 2008, Bưu chính, Viễn thông chính thức chia tách trên phạm vi toàn quốc. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được thành lập, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn VNPT. 

- Năm 2013, quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.